FC Debra

FC Debra beräknar marginalsäkerhetskrav för portföljer med innehav i futures, optioner och terminer. Vid beräkning av teoretiska värden används Black & Scholes, Black-76 eller binomialfunktion beroende på instrument. Systemet används i Sverige och Luxemburg. FC Debra används främst för OTC-instrument.