FC Ledger

FC Ledger är en valutareskontra som hanterar kunders tillgångar, lån och krediter i utländsk och inhemsk valuta. Systemet integreras med fördel med FC STP Utland.