FC STP Värdepapper

FC STP Värdepapper är ett ärendehanteringssystem som helt automatiserar flödet av värdepapperstransaktioner. Det stora användningsområdet är automatisk settlement. Systemet är byggt för att hantera stora volymer och har full spårbarhet.

 

SWIFT används både internt och externt och nya marknadsplatser kan enkelt kopplas på. FC Depot eller annat depåsystem kan integreras med FC STP Värdepapper.