FC STP Utland

FC STP Utland är ett ärendehanteringssystem som helt automatiserar flödet av utlandsbetalningar och valutaväxlingar. Systemet kommunicerar via SWIFT och kan hantera kreditnotor, förfallodagsautomatik, automatisk växling, GAV, Agio, med mera. Systemet är byggt för att hantera stora volymer och har fullständig spårbarhet.